Blackjack

Kortspillet blackjack er også kjent under navnet 21. I dette spillet spiller man mot giveren. Det kan sitte mange spillere ved bordet, men de spiller ikke mot hverandre. Derfor gjør det heller ingenting om de andre spillerne ser kortene.247656-black-jackHver spiller får utdelt to kort når spillet starter. Alle kortene har den verdien som står på kortet, bortsett fra bildekortene, som har verdien ti. Esset kan telle som én eller elleve. Kortenes verdi legges sammen. Målet i spillet er å komme så nært tjueen som mulig, uten å gå over. Dersom man går over tjueen, taper man. De beste kortene en spiller kan starte med, er ess og en tier eller et bildekort. Esset teller da som elleve, og summen blir tjueen. Da vinner spilleren. Dersom kortene er verdt mindre enn tjueen, kan spilleren trekke flere kort.Spilleren kan trekke til han eller hun velger å stanse, eller til summen av kortene går over tjueen. Giveren trekker også kort til kortenes sum nærmer seg tjueen, eller til giveren går over tjueen. Dersom spilleren er nærmere tjueen enn giveren, uten å gå over tjueen, vinner spilleren.